Σκορπιός

Ο Ερμής κινείται πλέον ορθόδρομα στον ένατο οίκο σου και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ανακουφιστικό, επειδή και η επικοινωνία βελτιώνεται και η ενασχόλησή σου με σημαντικές εκκρεμότητες φαίνεται πλέον ότι είχε καλά αποτελέσματα.

Τώρα μπορείς να ασχοληθείς πάλι με τους στόχους που έχεις και να προχωρήσεις χωρίς να κάνεις ένα βήμα μπροστά και ένα πίσω.

Στην επόμενη σελίδα: ο Τοξότης