Παρθένος

Ο Ερμής κινείται πλέον ορθόδρομα στον ενδέκατο οίκο σου που σχετίζεται με την κοινωνική σου ζωή, τις φιλικές σχέσεις, τις ομάδες και τη δικτύωση.

Οι παρεξηγήσεις μειώνονται και η επικοινωνία καλυτερεύει. Επειδή είναι και κυβερνήτης σου, η βελτίωση αφορά όλους τους τομείς.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός