Δίδυμοι

Ο Ερμής κινείται πλέον ορθόδρομα στον δεύτερο οίκο σου, πολύ σημαντικό αυτό, επειδή είναι και κυβερνήτης σου.

Ίσως όσο ήταν ανάδρομος να έπρεπε να κάνεις κάποιες αγορές που εκκρεμούσαν, όπως και να έχει όμως τώρα τελειώνουν τα πολλά έξοδα και ξεκινάει ένας καλύτερος προγραμματισμός.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος