Ταύρος

Ο Ερμής πλέον κινείται ορθόδρομα στον τρίτο οίκο σου που σχετίζεται με την επικοινωνία, ήταν πιθανώς δύσκολο να είναι ανάδρομος σε αυτό το σημείο, αφού και ο ίδιος συμβολίζει την επικοινωνία.

Πλέον μπορείς να μην φοβάσαι τις παρεξηγήσεις και τις αναβολές. Οι γνωριμίες που γίνονται αυτήν την περίοδο μπορούν να έχουν διάρκεια στον χρόνο.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι