Ιχθύες

Ο Ερμής κινείται πλέον ορθόδρομα και η επικοινωνία βελτιώνεται ενώ οι παρεξηγήσεις και οι παρερμηνείες μειώνονται κατά πολύ.

Σε περίπτωση που είσαι ερωτευμένος-η, είναι πλέον πιο εύκολο να καταλάβεις τι συμβαίνει και να βγάλεις κάποια συμπεράσματα. Είναι πιο εύκολο και να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον και τα συναισθήματά σου.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12