Καρκίνος

Η Αφροδίτη από σήμερα θα βρίσκεται στον ένατο οίκο σου που σχετίζεται με ταξίδια, στόχους, γνώση, διευρυμένους ορίζοντες.

Εκτός από αυτούς τους τομείς θα ευνοεί και κάθε συναλλαγή με το εξωτερικό ή με άτομα από άλλες χώρες και ίσως οι συγκυρίες και οι διάφορες γνωριμίες αυτή την περίοδο να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτεσαι.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων