Λέων

Ο Ερμής από σήμερα θα βρίσκεται στους Διδύμους, σε ένα από τα ζώδια που κυβερνάει και στο οποίο νιώθει στα νερά του.

Οι Δίδυμοι είναι ο ενδέκατος οίκος σου που αφορά την κοινωνική σου ζωή, τη δικτύωση και τις ομάδες και οι εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς θα είναι πολύ θετικές.

Στην επόμενη σελίδα: ο Παρθένος