Καρκίνος

Ο Ερμής βρίσκεται πλέον στους Διδύμους, στο ζώδιο που κυβερνά και νιώθει απόλυτα άνετα σε αυτό το σημείο.

Οι Δίδυμοι είναι ο δωδέκατος οίκος σου που σχετίζεται με τη διάθεση και την ψυχολογική σου κατάσταση και γενικά με τις εσωτερικές διεργασίες.

Στην επόμενη σελίδα: ο Λέων