Δίδυμοι

Εμπιστεύσου το ένστικό σου και συμβουλεύσου το πριν πάρεις οποιαδήποτε μεγάλη απόφαση.

Αυτό που σου λείπει κυρίως τώρα, είναι η ξεκούραση και η χαλάρωση.

Βέβαια, με τον Άρη στον έκτο οίκο σου από σήμερα, μάλλον δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα ξεκουραστείς ακριβώς. Αλλά είναι για καλό, φαίνεται ότι γίνεται ένα επαγγελματικό άνοιγμα.

Στην επόμενη σελίδα: ο Καρκίνος