Ταύρος

Οι επιλογές των άλλων θα επηρεάσουν πολλές από τις αποφάσεις σου.

Καλό θα ήταν σήμερα να φέρεσαι διπλωματικά.

Εξάλλου τα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε συνεργατικό εγχείρημά σου μπορούν να είναι πολύ καλά με την σημερινή όψη μεταξύ Ήλιου και Πλούτωνα. Και με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Στην επόμενη σελίδα: oι Δίδυμοι