Το “Ταφικό Εθιμο” στο πλαίσιο του πενθήμερου εκδηλώσεων «Παμποντιακόν Πανοΰρ 2014 τη Θωμά ‘ς σα Σούρμενα», της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων λόγω της συμπλήρωσης 90 χρόνων από την ίδρυσή της,