Το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά λειτουργεί από χθες ξανά ύστερα από 14 χρόνια. Το κτίριο μετά πάνω από 118 χρόνια ζωής και είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς στη ζωή της πόλης. Τα εγκαίνια τα παρακολούθησαν αυτοί που πάνε συνήθως σε αυτές τις εκδηλώσεις και είπαν τα ίδια βαρετά πράγματα. Βαρετός βέβαια δεν είναι καθόλου ο χώρος. Αξίζει να σημειωθεί πως μαζί με τα εγκαίνια οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσικοχορευτική παράσταση Δρόμοι του Πειραιά σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού. Κανένα σχόλιο για το τελευταίο.

Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus,opening,President of the Republic,Karolos Papoulias,Prime Minister,Antonis Samaras,Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ, ðñüåäñïò  ôçò Äçìïêñáôßáò, ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò,Ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò
Municipal Theatre of Piraeus,opening,President of the Republic,Karolos Papoulias,Prime Minister,Antonis Samaras,Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ, ðñüåäñïò  ôçò Äçìïêñáôßáò, ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò,Ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus,opening,President of the Republic,Karolos Papoulias,Prime Minister,Antonis Samaras,Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ, ðñüåäñïò  ôçò Äçìïêñáôßáò, ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò,Ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus,opening,President of the Republic,Karolos Papoulias,Prime Minister,Antonis Samaras,Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ, ðñüåäñïò  ôçò Äçìïêñáôßáò, ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò,Ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus,opening,President of the Republic,Karolos Papoulias,Prime Minister,Antonis Samaras,Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ, ðñüåäñïò  ôçò Äçìïêñáôßáò, ÊÜñïëïò Ðáðïýëéáò,Ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,
Municipal Theatre of Piraeus; opening; neoclassical monument, full restoration, Äçìïôéêü ÈÝáôñï ÐåéñáéÜ;íåïêëáóéêü,êôßñéï,áðïêáôÜóôáóç,