Φωτογραφίες από το διαγωνισμό Concours d’Elegance που διοργανώθηκε από το τη ΦΙΛΠΑ στη μαρίνα Φλοίσβου.

ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, alfa romeo 1600 julia sprint
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Mercedes Benz 300sb
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Brough Superior 558
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Fiat Abarth 750
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Jaguar XK 150 Drophead Coupe
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Jaguar XK 140 FHC
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Ferrari 275 GTB4 Scaglietti
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Packard V8
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Fiat Abarth 750
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Alfa Romeo Montreal
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Jaguar XK 150
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Jaguar XK 150 Drophead Coupe
ΦΙΛΠΑ, κλασσικό αυτοκίνητο, αντίκα, διαγωνισμός, Φλοίσβος, Concours d'Elegance, FILPA, antique, cars, classic, Floisvos marine, Ferrari 250 GT Lusso