Ονειρεύεται πως ρίχνει τα μάτια του
στον πυθμένα της επερχόμενης πόλης
Ονειρεύεται πως χορεύει στην άβυσσο
Ονειρεύεται πως αγνοεί τις μέρες του που τα πάντα κατασπαράζουν
τις μέρες του που τα πάντα πλάθουν.

Ονειρεύεται πως σηκώνεται, πως πέφτει
σαν τη θάλασσα,
τα μυστικά πως σπρώχνει να φανερωθούν
αρχίζοντας τον ουρανό του στο τέλος του ουρανού.