Είδα ένα κομμάτι φως
να τρέχει.
Άκουσα το σκοτάδι του.