Το τραγούδι της τελευταίας συνάντησης, της Άννα Αχμάτοβα