Κι όμως ο Χρόνος συνεχίζεται –
Το λέω χαρούμενη σ’ όσους πονάνε τώρα –
Θα ζήσουν  –         
Υπάρχει Ήλιος –
Δεν το πιστεύουν τώρα –