Πιάτο Ροδιακό, η φωτοσφαίρα,
ο δίσκος του ήλιου σ’ όραμα, η σελήνη,
σαν έκλειψις, σαν όνειρο, που σβύνει,
γυμνή, σε φλόγες, κατακρύα, η μέρα.

Μεσοανοιξιάτικο πεντόβολο του αιθέρα,
μεσοχείμωνο, στον Απρίλη, δίνει,
το χιόνι, τη βροχή, νέφη από πέρα,
και σε λυκόφως, ο καιρός βραδύνει.

Στ’ αμφίβολο νεφόσκεπο, στο κρύο,
σα να σταμάτησαν, επιχειρήσεις,
απόπειρες, προσπάθειες, τζίφος οι λύσεις.

Σαν μεσόκαιρο και βοριά και νότου,
σαν τύμβος του ήλιου, μέσ’ σε μαυσωλείο,
συγκομισμένος, σε στροφή, πιλότου.