Ήταν το βράδυ της ταφής
και βγήκαμε στους δρόμους και προσμέναμε
κι ενώ η πομπή αργούσε ακόμα
βλέπουμε ξάφνου το Χριστό
έφηβο
να περνάει μπροστά μας