Λιγνές σαλεύει, ολάργυρες, του Κωνσταντίνου Χατζόπουλου