αν είναι ο κόσμος
κίτρινο γρασίδι,
η τεχνική της κάλυψης
μαγεία, μια τέχνη πρακτική
σε στρατηγεία
με τάξεις κι εγχειρίδια

παιχνίδι στον ίσκιο
της μουριάς, στην άκρα
του μετώπου ασίγαστη
βουή κι ακόμη όπου
καλύπτονται οι χιλιάδες
μιας στρατιάς, κάλλη
γυμνής γυναίκας
κάτω από δίχτυ
παραλλαγής

κρατάνε το λιμάνι,
με την πλάτη στη θάλασσα·
ακόμη δεν εφάνη καράβι
των συμμάχων
να σημάνει πως τώρα
ξαλαφρώνουν

το μάτι βλέπει
αμμόλοφους και σύρματα,
θωρακισμένα σώματα
κρυμμένα
σε θάνατο τοπίο

τους θέλουν
στα οχυρά τους,
σαν ποντικούς
στην έρημο,
ατέρμονα νεκρούς
κι εκ νέου ζώντες