Άκουσε!
υπάρχει εδώ μια μουσική
που πέφτει απαλότερα
κι από τα πέταλα
ενός ρόδου…