Η αμμουδιά του έρωτα και το αλατόδενδρο, του Θ.Δ. Τυπάλδου