Απόψε ονειρεύτηκα
πως ζούσα.
Ζούσα, ζούσα, ζούσα
με την πεποίθηση
και τη βεβαιότητα
πως κάποια μέρα θα πεθάνω.
Κι εγώ ζούσα, ζούσα, ζούσα
μέχρι το τέλος.
Πρόσφατα έμαθα
πως η λέξη «τέλος»
έχει συγγένεια με τη λέξη «τέλειος».
Τέλειο τέλος.
Μοιράζουν δεκανίκια
οι γλωσσολόγοι
και μου μαυρίζουν τ’ όνειρο
πως ζούσα, ζούσα, ζούσα
μέχρι…
Σουτ.
Σιωπή.