Εφτά οι θάλασσες, εφτά
oι ζωές, εφτά οι αμαρτίες.

Σε μια θάλασσα
δε θα μπορούσα να ζήσω
λίγο-λίγο
μου φανερώνεται
ο ουρανός.

Σε μια ζωή.
Δε θα κατάφερνες τίποτα.
Ξέχασα τόσα και τόσα.