Τοπία, τοπία, τοπία.
Τοπία του μυαλού.
Τοπία, τοπία.
Τοπία παραμορφωμένα.
Τοπία άηχα.
Τρίζοντας οι νευρώσεις μου.
Τοπία. Τοπία.