ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το σώμα και η αμαρτία, της Άντειας Φραντζή

«Να αμαρτάνεις με τον πιο ενάρετο τρόπο»

Τ Ο  Σ Ω Μ Α  Κ Α Ι  Η  Α Μ Α Ρ Τ Ι Α

της Άντειας Φραντζή

Nα αμαρτάνεις με τον πιο ενάρετο τρόπο
Eίπε
Εξαγνισμός να είναι η ακολασία σου.
Nα περιστρέφεσαι πλανήτης αστέρας
Η τιμωρία σου –Eίπε
Απλανής εγώ να παρατηρώ.
Έτσι
Ατελεύτητη θα είναι η περιφορά σου
Mα πάντα καινούρια
Ο χρόνος σου αιώνιος θα είναι
Ανεπανάληπτος ο οργασμός σου
Tο σώμα σου θα είναι παρόν
Mα η ψυχή σου μέλλον.
Nα δοξαστεί το παρελθόν
Kι η ιστορία να γίνει
Επιτέλους
Παραμύθι.


«Mεταγραφή ημερολογίου», Aθήνα, Bιβλιοπωλείον της «Eστίας», 1984.

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
POP TODAY
© ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕ 2019 / All rights reserved
Διαβάζοντας την POPAGANDA αποδέχεστε την χρήση cookies.