Τ Ο  Τ Ι Μ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Ν Ε Ρ Ο Υ

του Διονύση Καρατζά

Το τίμημα του νερού
είναι το φως
τη στιγμή του κύματος
που ανεβαίνει στο σώμα μου
και μου φορά γλυκό πνιγμό

χρώματος ουρανού καινούργιου