Η ανάγκη για υποστήριξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης σε περιοχές της Περιφέρειας με λιγότερες ευκαιρίες εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα πραγματικό γεγονός για τη χώρα μας.

Το Ίδρυμα Vodafone, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό “SciCo” (Science Communication) και την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνογερμανικής Αγωγής, το Πρόγραμμα “STEM  Empowering Youth”.

Το “STEM Empowering Youth” εισάγει την καινοτομία στις τοπικές κοινωνίες με στόχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τη διάχυση της γνώσης στους μαθητές για την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων. Παράλληλα, ενθαρρύνει τον πειραματικό σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμων εφαρμογών για την επίλυση τοπικών προβλημάτων και ζητημάτων της καθημερινότητας. Τα εργαστήρια δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές να ανακαλύψουν και να εξελίξουν δεξιότητες και ταλέντα, να γνωρίσουν στην πράξη πώς να φτιάχνουν ή να επεξεργάζονται εφαρμογές STEM (Science –Technology – Engineering – Mathematics) και να εκπαιδευτούν μέσω της διάδρασης και της ενεργητικής μάθησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος τα παιδιά μαθαίνουν μεταξύ άλλων:

– Να κατασκευάζουν το δικό τους τηλεσκόπιο, ενώ παρακολουθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα σενάριο αστρονομίας για τις τροχιές των πλανητών.

– Τα βήματα που ακολούθησε o Γαλιλαίος επάνω σε ψηφιακή πλατφόρμα κάνοντας χρήση του ψηφιακού πλανητάριου Stellarium

– Τις δυνατότητες του Arduino κατανοώντας τη λογική του προγραμματισμού και της συνδεσμολογίας ενός κυκλώματος.

– Τη λειτουργία και τη δημιουργία του GPS, επάνω σε ψηφιακή πλατφόρμα, με παραδείγματα συντεταγμένων από δορυφόρους και εύρεση σημείων μέσω διαδραστικού χάρτη.

Photo: Thalia Galanopoulou

Photo: Thalia Galanopoulou

Στον πρώτο κύκλο μαθημάτων, διάρκειας οκτώ εβδομάδων, συμμετείχαν συνολικά 190 μαθητές γυμνασίου από σχολεία των Δωδεκανήσων και της Δυτικής Θράκης. Ενώ στο τέλος του Προγράμματος διακρίθηκαν συνολικά 9 μαθητές για τα τέσσερα πιο καινοτόμα έργα:

  • Θερμοκήπιο για εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών. Μία οικολογική κατασκευή, ιδανική για το νησιώτικο κλίμα, που δημιουργήθηκε από ομάδα 3 μαθητών από τη Ρόδο.
  • 3D Εκτυπωτής, που δημιουργήθηκε από ομάδα 3 μαθητών για τον εξοπλισμό σχολικού εργαστηρίου στην Κάλυμνο και αποτελεί τον μοναδικό τέτοιο εκτυπωτή στο νησί.
  • Καπέλο με Γυαλιά για Τυφλούς, με αισθητήρες για την αυτονομία κινήσεων ατόμων με προβλήματα όρασης, που δημιουργήθηκε από έναν μαθητή της Ξάνθης.
  • Αυτοκινητάκι – Ξυπνητήρι, που δημιουργήθηκε από δύο μαθητές στην Ξάνθη για να βοηθήσει όσους δυσκολεύονται με το πρωινό ξύπνημα.  

Τα έργα αυτά είχαν την ευκαιρία να τα παρουσιάσουν με πολύ καμάρι οι ίδιοι οι δημιουργοί τους σε μια ειδική εκδήλωση, που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τη Βρετανική Πρεσβεία και το Βρετανικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Innovation Week.

https://www.youtube.com/watch?v=ZuGA72E6KZ0&t=10s

Η επιτυχία του πρώτου κύκλου του Προγράμματος “STEM Empowering Youth”, η ανταπόκριση και η συμμετοχή τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών σε αυτό, αλλά και ο αντίκτυπός του στις τοπικές κοινωνίες, επιβεβαιώνει την ανάγκη για τη συνέχισή του. Το Ίδρυμα Vodafone προχωρά στην υλοποίηση του δεύτερου κύκλου μαθημάτων του Προγράμματος “STEM Empowering Youth”, με στόχο τη διεύρυνσή του σε ακόμα περισσότερους μαθητές της Περιφέρειας, φέρνοντας καινοτομία στην τοπική κοινωνία.