Παρθένος

Ο Ερμής γενικά ακούει κράξιμο από όλους όταν είναι ανάδρομος, γιατί μπορεί να φέρει δυσκολίες στην επικοινωνία, αναβολές και διάφορα τέτοια θέματα, περισσότερο πρακτικά και όχι συναισθηματικά. Αλλά πέρα από αυτά, που είναι μηδαμινά, σπάνια παραδέχεται κανείς και την κάποιες φορές πολύ θετική πλευρά του. Αυτή την περίοδο κινείται ανάδρομα στο ζώδιό σου, και όντως πρέπει να είσαι προσεκτικός με την επικοινωνία, προφορική και γραπτή. Αλλά φέρνει και μια τάση για ανασκόπηση, σε βοηθάει να βάλεις τα πράγματα σε μια τάξη μέσα σου, στη δουλειά και στο σπίτι σου, φέρνει μερικά θέματα από το παρελθόν που θέλουν επανεξέταση και κλείνεις με πάρα πολλές εκκρεμότητες, απελευθερώνεσαι δηλαδή από αυτές. Εν τω μεταξύ η κοινωνική σου ζωή μπορεί να είναι στα καλύτερά της με την Αφροδίτη στον Καρκίνο, να γνωρίσεις κόσμο και να νιώσεις αποδοχή και συναισθηματική ασφάλεια και ίσως να νιώσεις και παραπάνω πράγματα με ένα συγκεκριμένο άτομο.

Στην επόμενη σελίδα: ο Ζυγός