Σ Κ Ι Τ Σ Ο

της Μαρίας Κούρση

Ένας στίχος για το χατήρι σου
Η ποίηση νοσηλεύεται στ’ αλφάβητο.