Τα σκίτσα του New Yorker είναι πάντα επίκαιρα και πάντα to the point.

Τα ηθικά διλήμματα είναι πολλά και ο χρόνος που έχουμε για να τα λύσουμε πολλές φορές δεν είναι αρκετός. Ούτε οι απαντήσεις είναι πάντα ξεκάθαρες. Τί είναι καλό και τί κακό και ποιός αποφασίζει;