Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Νίκος Ρωμανός, μετά από 31 ήμερες. Σύμφωνα με το νοσοκομείο “Γεννηματάς” σιτίζεται ήδη.

Είμαστε όλοι ανακουφισμένοι.