Καλλιτεχνική παράσταση κατά την διάρκεια της Τελετής Έναρξης στο Στάδιο Μαρακανά. PHOTO: ALEXANDRA WEY

Καλλιτεχνική παράσταση κατά την διάρκεια της Τελετής Έναρξης στο Στάδιο Μαρακανά.
PHOTO: ALEXANDRA WEY