Τα Δύο Χωριά παρουσιάζουν την έκθεση Οι Βετεράνοι, μία ομαδική έκθεση με συμμετοχές 14 καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο. Τα έργα που εκτίθενται έχουν επιλεγεί με κριτήριο την πρώτη ύλη με την οποία φτιάχτηκαν αποσκοπώντας σε μία συζήτηση για το πόσο σημαντική είναι σήμερα, η κατηγοριοποίηση ενός έργου τέχνης με βάση το υλικό κατασκευής του.

Ενώ ιστορικά τα πρώτα έργα τέχνης κατηγοροποιούνταν με βάση κάποιες εγγενείς και αμείωτες ιδιότητες της υλικότητας τους – σήμερα, αυτή η κατηγοριοποίηση δεν ισχύει. Η έκθεση έχει ως σκοπό να θέσει προς συζήτηση ένα φάσμα ερωτημάτων που προκύπτουν από αυτήν την αλλαγή όπως: σε ποιο βαθμό, σήμερα, η κατηγοριοποίηση ενός έργου τέχνης περιορίζει την καλλιτεχνική ελευθερία; Πότε ένα έργο τέχνης ενός μέσου, θεωρείται προσχέδιο ενός άλλου; Πώς συνδέονται διαφορετικά μέσα στο ίδιο έργο τέχνης; Κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και της τεχνολογίας έχουν αλλάξει τις παραπάνω ταξινομήσεις, κοκ.

Για την εξέταση των παραπάνω, η έκθεση επικεντρώνεται σε τρία καλλιτεχνικά μέσα και πα- ρουσιάζει την έκφανσή τους στις μέρες μας. Αυτά είναι το σχέδιο, η γλυπτική και η υφαντική, που αποτελούν τα μέσα με τα οποία δημιουργήθηκαν τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης δημιουργίας στην αρχαιότητα. Στη Λίθινη εποχή εμφανίζονται τα πρώτα έργα τέχνης τα οποία είναι είτε μικρά αντικείμενα από πέτρα και κόκαλα, είτε ζωγραφικές σπηλαίων. Αυτά στις μέρες μας θεωρούνται γλυπτά και σχέδια. Στη Νεολιθική εποχή κατασκευάζονται τα πρώτα υφαντά. Από τότε μέχρι και σήμερα, πολλοί καλλιτέχνες έχουν ξεπεράσει τα όρια του τι μπορεί να θεωρη- θεί σχέδιο, γλυπτό και κεντητό, καθώς και τους τρόπους με τον οποίους τα υλικά αυτά μπο- ρούν να δημιουργήσουν έργα τέχνης.

ALPHACHANNELING_Lover's Prayer_Colored Pencil_23x30cm_2016 CAROLINE LARSEN, Rainbow Room, 31 x 27 inches, oil on canvas, 2017

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Alphachanneling, Αντωνάκης, Javier Calleja, Carl D’Alvia, Αναστασία Δούκα, Andrés Eidelstein, Alexandra Kehayoglou, Paul Kremer, Caroline Larsen, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Taylor McKimens, Ana Prata, Ιωάννης Σπηλιόπουλος, Honza Zamojski

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017, 19:30 – 00:00
Διάρκεια έκθεσης: 13.04.2017 – 22.05.2017 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή
Dio Horia | Contemporary Art Platform