Το καινοτόμο πρόγραμμα Fabric Republic, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωφελείς οργανισμούς και φορείς αλληλεγγύης, στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση του πλεονάζοντος ρουχισμού.

Μέσα από διαδικασίες συλλογής, διαλογής, καθαρισμού, κατηγοριοποίησης και αποθήκευσης, τα ενδύματα που σε κάποιους δεν είναι χρήσιμα, με σύνθημα τους το «No Empty Clothes (N.E.C)», προσφέρονται καθαρά και σε άριστη κατάσταση σε φορείς που μεριμνούν για την αξιοπρεπή διαβίωση των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Τα ενδύματα που είναι φθαρμένα, προωθούνται στην ανακύκλωση, διαδικασία μέσα από την οποία φτιάχνονται γεμίσματα για καθίσματα αυτοκινήτων, φόρμες εργασίας και υλικό για θερμομόνωση και ηχομόνωση.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη σχολή μόδας μόδας the Fashion Workshop, οι σπουδαστές της σχολής έχουν πρόσβαση σε ενδύματα με ενδιαφέροντα υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για το σχεδιασμό δημιουργιών τους, προωθώντας την κοινωνική οικονομία του ενδύματος.

Το Fabric Republic έχει σχεδιαστεί βάσει βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη διαχείριση ειδών ένδυσης, που ήδη εφαρμόζονται στο εξωτερικό και για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.