Ο χαρτογράφoς Jacub Marian μόλις σχημάτισε έναν χάρτη με τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης. Τα δεδομένα έχουν βασιστεί στις εκτιμήσεις της Credit Suisse, μιας υπηρεσίας με έδρα την Ελβετία, η οποία  τα δημοσιεύει κάθε χρόνο. Η Credit Suisse μετρά τον πλούτο προσθέτοντας την αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των μη χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια αφαιρεί  το χρέος.

Ο χάρτης απεικονίζει το μέσο όρο της αξίας αυτού του πλούτου, ανά ενήλικα για κάθε χώρα, σε Αμερικανικά δολάρια.

 
Στην κορυφή βρίσκεται η Ισλανδία με 445.000$, ακολουθεί η Ελβετία με 229.000$ και τέλος το Λουξεμβούργο με 168.000$.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο μέσος όρος του πλούτου ανέρχεται στα 103.000$. Τα τελευταία πλούσια μέρη, σύμφωνα με τον Marian ήταν στην Ουκρανία με μόλις 100$ και το Μπελαρους με 900$

Όπως σημειώνεται, οι χώρες με λιγότερους πλούτους ήταν επίσης εκείνες με στοιχεία που ο Marian χαρακτήρισε ως «κακή ποιότητα».

Για διεθνείς συγκρίσεις πέρα από τον παλιό κόσμο, ο Μαριάν εκθέτει:

  • Ιαπωνία ($124,000)
  • Η.Π.Α ($56,000)
  • Κίνα ($6700)
  • Βραζιλία ($4600)
  • Ινδία ($1300)

Όπως λένε οι baby boomers, αυτό το τεράστιο σπίτι που έχουν στο Notting Hill είναι στην πραγματικότητα συνδεδεμένο με ένα περιουσιακό στοιχείο, επομένως είναι στην πραγματικότητα ακριβώς όπως τα μετρητά που έχουν προσδεθεί ως χιλιετίες.

Πριν από τη δημιουργία αυτού του χάρτη, ο Marian δημιούργησε επίσης χάρτες για το διαθέσιμο εισόδημα (2013) και την αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη (2016).

Ο Χάρτης δημοσιεύτηκε σε αυτή την ιστοσελίδα: JakubMarian.com.

Πηγή