Ε Κ Ε  Ι Ν Ο Ι  Π Ο Υ  Μ Α Σ  Π Α Ι Δ Ε Ψ Α Ν

του Ντίνου Χριστιανόπουλου

Εκείνοι που μας παίδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιo πολύ,
όμως η δική σου τρυφερότητα πόσο καιρό ακόμα θα βαστάξει;
Ό,τι μας γλύκανε, το ξέπλυνε ο χρόνος κι η συναλλαγή,
εκείνοι που μας χαμογέλασαν βουλιάξαν σε βαθιά πηγάδια
και μείναν μόνο κείνοι που μας πλήγωσαν,
εκείνοι που αρνήθηκαν να τους υποταχτούμε.
Εκείνοι που μας παίδεψαν βαραίνουν πιο πολύ…