Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Μ Ο Ν Α Ξ Ι Α Σ

του Ντίνου Χριστιανόπουλου

Σπασμένες μέσα μου εικόνες ανταπόκρισης,
ρήμαγμα μέσα σε ξένες αγκαλιές,
απελπισμένο κρέμασμα από λαγόνια ξένα.
Πέσιμο εκεί που μοναχά η μοναξιά οδηγεί:
να υποτάξω ακόμη και το πνεύμα μου,
να το προσφέρω σαν την έσχατη υποταγή.