A Ν Α Ι Σ Θ Η ΤΙ Κ Η  Α Γ Ω Γ Η

του Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου

 

Εκεί, ασάλευτοι μέσα στο φως της προκυμαίας

μόνοι, κοιτώντας προς τη θάλασσα κτίρια γυμνά

αμέτοχοι στο πλήθος που έρχεται βομβίζοντας

αδιάφοροι στα ελπιδοφόρα σήματα, όχι αρεστοί

 

Αιφνίδια ανάρρωση, ήχοι ανεπαίσθητοι, διαφάνεια