Α Μ Λ Ε Τ

«Ν Α  Ε Ι Μ Α Ι  Ε Γ Ω  Η’  Ν Α  Μ Η Ν  Ε Ι Μ Α Ι;»

(απόσπασμα) του Σαμσών Ρακά

Να είμαι εγώ ή να μην είμαι;

Ιδού το δίλημμα

Ιδού και το σαράκι

Που μου κατατρώγει το πνεύμα ολημερίς

Κι ολονυχτίς πάσχω για την απάντηση:

Ποιον Άμλετ να διαλέξω;